Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Meer informatie op personeel-organisatie.startpagina.nl

extra vrije dagen 55 +

 • a.donkersloot

  Ik ben 55 jaar geworden en al meer dan 10 jaar bij mijn baas. Op hoeveel extra vrije dagen heb ik recht? We vallen onder de cao van het klein metaal.Vast bedankt, A.Donkersloot

 • Karen

  als u op 1 januari 2009 al 55 was, dan 5 extra dagen op basis van uw leeftijd, volgens mij (overgangsregeling per 1 januari 2009), maar dat kunt u het beste aan uw personeelsfunctionaris vragen…

 • martin

  ik ben 56 en al 30 jaar in dienst en onder de klein metaal bij de zelfde werkgever in Nederland en voor mij is het ook zeer onduidelijk hoeveel exta vrije dagen ik heb

  graag zou ik dit willen weten en hoe dit tot stand komt in een voorbeeld berekening ?a.donkersloot schreef:

  >

  > Ik ben 55 jaar geworden en al meer dan 10 jaar bij mijn baas.

  > Op hoeveel extra vrije dagen heb ik recht? We vallen onder de

  > cao van het klein metaal.Vast bedankt, A.Donkersloot

 • John de Wijze

  zie hier onder een deel uit de bedoelde CAO. Duidelijker kan het niet worden.

  EXTRA VAKANTIERECHTEN VOOR OUDERE WERKNEMERS

  Artikel 51

  De werknemer die op 30 juni respectievelijk op 31 december van het lopende jaar ten

  minste zes maanden onafgebroken in dienst van de werkgever is, verwerft boven de

  vakantie genoemd in artikel 50 mede telkenmale op voormelde tijdstippen:

  - 12 vakantie-uren (in de regel anderhalve vakantiedag) indien hij alsdan 50 jaar of

  ouder is;

  - 16 vakantie-uren (in de regel twee vakantiedagen) indien hij alsdan 55 jaar of ouder is;

  - 28 vakantie-uren (in de regel drie en een halve vakantiedag) indien hij alsdan 57 1/2

  jaar is;

  - 40 vakantie-uren (in de regel vijf vakantiedagen) indien hij alsdan 58 jaar of ouder is;

  - 48 vakantie-uren (in de regel zes vakantiedagen) indien hij alsdan 60 jaar is;

  - 52 vakantie-uren (in de regel zes en een halve vakantiedag) indien hij alsdan 61 jaar is;

  - 56 vakantie-uren (in de regel zeven vakantiedagen) indien hij alsdan 62 jaar is;

  - 60 vakantie-uren (in de regel zeven en een halve vakantiedag) indien hij alsdan 63 jaar

  is;

  - 64 vakantie-uren (in de regel acht vakantiedagen) indien hij alsdan 64 jaar is.

  61

  A-deel_vanaf_tabellen

  ALGEMEEN

  Voorbeelden:

  1. De werknemer is jarig in de periode 1 januari t/m 30 juni.

  Wordt hij in die periode 61 jaar, dan heeft hij in dat jaar recht op extra uren/dagen

  vakantie nl.:

  per 30 juni 52 vakantie-uren (in de regel 6 1/2 dag)

  per 31 december 52 vakantie-uren (in de regel 6 1/2 dag)

  in totaal 104 vakantie-uren (in de regel 13 dagen)

  2. De werknemer is jarig in de periode van 1 juli t/m 31 december.

  Wordt hij in die periode 61 jaar, dan heeft hij in dat jaar recht op extra uren/dagen

  vakantie nl.:

  per 30 juni (hij is dan nog 60 jaar) 48 vakantie-uren (in de regel 6 dagen)

  per 31 december 52 vakantie-uren (in de regel 6 1/2 dagen)

  in totaal 100 vakantie-uren (in de regel 12 1/2 dag)

  In beide voorbeelden is aangenomen dat de werknemer op 30 juni en 31 december ten

  minste zes maanden in dienst is.

 • Andrea

  ik dacht dat extra dagen wegens ouderdom niet meer mocht wegens discriminatie? (europese uitspraak?)

 • Karen

  mag nog wel, als je als werkgever aan kan tonen dat het onderdeel is van leeftijdsbewust personeelsbeleid. I

  n veel CAO komen zog. seniorendagen nog voor, met name in branches waar veel fysiek werk voorkomt en het dus objectief te rechtvaardigen is…

 • henk

  over vrije dagen ,als je 25 jaar in dienst bent in de (kleinmetaal)

  krijg je dan volgens hety cao een maandsalaris netto uitgekeerd of wat anders

  wie weet dit

 • Fred Rommens

  ik zit in het transport hoeveel extra uren komen er per maand bij

 • Koos

  Ik werk in de boomkwekerij en wordt volgende maand 60 jaar. Ik zou graag willen weten hoeveel vrije dagen ik in een jaar heb en of ik ook in aanmerking kom voor de zg. ouwe lullen dagen en hoeveel en of er een regeling is om voortijdig te stoppen met werken.

 • Adriana ®

  Lees jouw CAO even door.